Υπηρεσίες
  • Πολεοδομικές Μελέτες

  • Αστικού Σχεδιασμού Μελέτες

  • Αρχιτεκτονικές Μελέτες

  • Κατασκευή κτηρίου

  • Επίβλεψη κατασκευής

  • Μελέτη ανακαίνισης

  • Νομιμοποίηση κτηρίου

  • 3D Μελέτη κτιρίων

  • Eπιλογή υλικών υψηλών προδιαγραφών σε όλα τα έργα

Ιδρυτές και συνεργάτες.

Anastasia_Gray.jpg
Αναστασία Τσελεπίδου – Καραγκούνη

Ιδρυτής

Η Αναστασία είναι πολιτικός μηχανικός και αρχιτεκτονικός σχεδιαστής. Ίδρυσε το γραφείο το 1983.

Dad_gray.jpg
Δημήτρης Καραγκούνης

Ιδρυτής

Μηχανολόγος Μηχανικός

 

Modern Structure
Aγάπη Tσεκερίδου

Πολιτικός Mηχανικός

 

Yiota_Gray.jpg
Γιώτα Καραγκούνη

Αρχιτεκτονικός Σχεδιαστής & 

Σχεδιαστής επίπλων

Niki_Gray.jpg
Νίκη Καραγκούνη

Τοπογράφος & GIS ειδικός Σχεδιαστής

 

4small.jpg

Αρχιτέκτων

© 2023 by ShureArchitects. Proudly created with Wix.com